Na co byste se měli před cestou zaměřit?

A co můžete ještě udělat pro Vaši bezstarostnou dovolenou?


Před tím než vyrazíte, měli byste mít v povědomí následující informace:

> Uvědomte si prosím rozměry vozidla, které jsou u Adria Coral XL 736 cm na délku, 230 cm na šířku, 309 cm na výšku / Sun Living 636 cm na délku, 205 cm na šířku, 283 cm na výšku a ideálně si naplánujte cestu dopředu (zohledněte podjezdy, zúžení, tunely, podzemní garáže, případné rekonstrukce aj. , kupříkladu rychlé občerstvení jako je McDonald´s má v driveru nízký průjezd). Samotnou jízdu ve voze přizpůsobte jeho velikosti (více si najíždějte do zatáček, dávejte pozor na krajnici vozovky, na větve stromů a dopravní značení podél silnice, kruhové objezdy, apod. ), celkové aerodynamice (při silném větru, dešti, náledí, atd. ) a předmětům umístěných ve voze (veškeré předměty mějte vždy řádně uklizené/připevněné, aby nedošlo při jízdě k jejich příp. pádu a poškození vozu nebo zranění posádky).

> Pro ty, co nemají více zkušeností s řízením obytného auta, je vhodné zmínit, že řazení u 6ti stupňové převodovky se od malého osobního vozu liší. Např. již při rychlosti 45 km/h se přeřazuje na 4. rychlostní stupeň a 6. rychlostní stupeň slouží pro ekonomičtější jízdu na dálnicích a na silnicích I. třídy.  Na dálnicích doporučujeme rychlost 100 - 110 km/h. 

> Počínejte si preventivně tak, aby nedošlo ke škodě na/ve vozidle či na jeho vybavení. Kupříkladu nepoužívejte markýzu za nepříznivého počasí, kdy by ji mohl vítr, silný déšť či kroupy poškodit. 

> Před jízdou VŽDY uzavřete a zamkněte všechna okna v obytné části, včetně střešních (okna nejsou uzpůsobena na jízdu a mohlo by dojít k jejich poškození). Zkontrolujte, že jste zatáhly a zabezpečily markýzu, uzavřeli všechny skříňky ve voze a že se zasunul el. schůdek. V poslední řade nezapomeňte uklidit vyrovnávací klíny, pokud jste je použily.

> Parkujte vozidlo vždy jen na bezpečných místech a vždy upřednostňujte hlídaná parkoviště, je-li to možné.

> Před odchodem, vozidlo řádně uzamkněte a zabezpečte proti krádeži i jeho vybavení.

> Tankujte do vozidla jen kvalitní naftu v renomované síti čerpacích stanic (nikoli např. u čerpacích stanic s pohonnými hmotami pro zemědělské stroje, apod.).

> Nádrž na vodu doplňujte pouze pitnou vodou. Do nádrže na vodu nenalévejte užitkovou vodu či jakoukoliv jinou kapalinu než pitnou vodu.

> Prosíme, abyste s vozidlem i vybavením zacházeli s opatrností, jako by to bylo Vaše vlastní. Především otevírání oken, stahování roletek a sítí užívejte s citem a bez vynaložení hrubé síly.  


Na co nezapomenout v případě nehody:

Pevně doufáme a věříme, že tyto situace nebudeme my ani Vy řešit! Ale v případě, že nám/Vám štěstíčko zrovna přát nebude, pár důležitých informací přikládáme zde:

> Veškeré škody vzniklé na vozidle třetími osobami (odcizení, poškození, vandalismus - zjištěný i nezjištěný pachatel) včetně dopravních nehod, musí být vždy a v každém státě šetřeny příslušnou policií a nájemce je povinen dodat písemný a čitelný protokol této policie. Při každé takové škodě je nutné nás IHNED (24hod. denně) telefonicky kontaktovat a stejně tak poté pojišťovnu Allianz, případně asistenční službu. Informovat je o vzniklé škodě a postupovat dle jejich pokynů.

> V případě dopravní nehody je nutné VŽDY sepsat veškeré účastníky a svědky nehody s uvedením jména, příjmení a adresy a zajistit fotodokumentaci nehody, včetně fotografie SPZ účastníků nehody. Nepojízdné vozidlo zabezpečit před dalším poškozením nebo odcizením.

Co ještě můžete udělat a my to jen doporučujeme, byť to není podmínkou nájmu?

Vozidlo máme pojištěné na maximum. Ale razíme motto ČÍM VÍCE, TÍM LÉPE, a proto doporučujeme uzavřít si cestovní pojištění/úrazové (co už dnes považujeme téměř za samozřejmost),  pojištění vratné kauce, případně pojištění stornopoplatků. Rozhodnutí je jen na Vás. 

Pojištění vratné kauce nabízí např. spol. Vansafe.