Chceme být pro všechny dostatečně transparentní!

Naše všeobecné podmínky, včetně Smlouvy o nájmu jsou zde pro Vás k nahlédnutí.

Jak budou probíhat platby?

  • Zájemce uhradí při podpisu smlouvy zálohu ve výši 20% nájemného na základě pokynu k platbě, který od nás obdrží společně s návrhem smlouvy.
  • Nejpozději 30 dnů před termínem vypůjčení vozidla bude uhrazen doplatek na celkové nájemné na základě pokynů k platbě.
  • Dojde-li však k uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 30 dnů před termínem vypůjčení vozidla, uhradí nájemce celkové nájemné nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy vždy však před započetím nájmu.

Jaké jsou storno podmínky?

  • Pokud nájemce odstoupí od smlouvy 30 a více dnů před sjednaným dnem předání vozidla, je toto zrušení ZDARMA.
  • Pokud nájemce odstoupí od smlouvy ve lhůtě 15 až 29 dnů před sjednaným dnem předání vozidla, uhradí pronajímateli stornopoplatek ve výši 50% ze sjednaného nájemného.
  • Pokud nájemce odstoupí od smlouvy ve lhůtě 0 až 14 dnů před sjednaným dnem předání vozidla, uhradí pronajímateli stornopoplatek ve výši 100% ze sjednaného nájemného.


Vozidlo přebíráte čisté, vybavené, plně funkční a s plnou nádrží nafty. Budeme Vám velice vděční, když nám vozidlo ve stejném stavu vrátíte. Buďte prosím ohleduplní i vůči dalšímu nájemci, který si objednal vůz po Vás. Jistě by Vás nepotěšilo, kdyby Vaše dovolená krachla kvůli nezodpovědnému předchozímu nájemci. Za to Vám předem MOC DĚKUJEME!


Jak bude probíhat převzetí a předání vozu?

> V den předání se prosím dostavte včas na naši adresu. Čas převzetí i vrácení vozu je dle dohody v rozmezí od 9h do 16h, pokud se ve výjimečných případech nedomluvíme jinak. Předání trvá 1 h - 1,5 hod. Vrácení trvá 0,5 h - 1 hod. Společně projdeme stav a vybavení vozidla, který zaznamenáme do předávacího protokolu.

> Vůz přebíráte umytý a uklizený a takto ho také vracíte. Pokud před vrácením vozu nechcete nebo nestíháte řešit mytí exteriéru, za poplatek ho umyjeme za Vás. 

> Při převzetí máte plnou nádrž pohonných hmot a s plnou nádrží nafty vůz také vracíte. Budete mít též plnou nádrž čisté vody a k dispozici 1ks plné plynové bomby.

> Vůz vracíte s prázdnou nádrží čisté vody, prázdnou nádrží špinavé (šedé) vody a s vyprázdněnou a vypláchnutou odpadní nádrží WC. Plynovou lahev též nedoplňujete. 


VOP a Nájemní smlouva ke stažení ZDE: